نشان :: روید باکس

نشان

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

جستجوگر

یافته ها در جستجو

  امکانات وب

  آرشیو مطالب

  برچسب ها  سلام

  [color][/color]

  فایل های من در پوشه M در assets قرار دارند چگونه فایل زیر را تنظیم کنم تا فایل مورد نظر را نشان بدهد.

  [color][color]

  [/color][/color]

  چطور آدرس دهی کنم

  [color][color]

  [/color][/color]

  مثلا فایل a در پوشه ی M و این پوشه در assets قرار دارد

  [color][color]

  در این مکان ها آدرس دهی کنید

  کد های زیر را با دقت ببینید

  [/color][/color]


  1

  [size][font=Consolas, 'Bitstream Vera Sans Mono', 'Courier New', Courier, monospace]
  [ltr] [/ltr][/font]
  [/size]
  package com.example.qazwsxedcqwertyuiopqazwsxedc;
  [color][color]

  [/color][/color]

  import java.io.File;

  [color][color]
  [/color][/color]

  import java.io.IOException;

  [color][color]
  [/color][/color]

  import java.io.InputStream;

  [color][color]
  [/color][/color]

  import java.io.OutputStream;

  [color][color]
  [/color][/color]

  import android.app.Activity;

  [color][color]
  [/color][/color]

  import android.content.Context;

  [color][color]
  [/color][/color]

  import android.content.Intent;

  [color][color]
  [/color][/color]

  import android.content.res.AssetManager;

  [color][color]
  [/color][/color]

  import android.net.Uri;

  [color][color]
  [/color][/color]

  import android.os.Bundle;

  [color][color]
  [/color][/color]

  import android.widget.Toast;

  [color][color]
  [/color][/color]

  public class a1Activity extends Activity {

  [color][color]
  [/color][/color]

  private static final int LENGTH_SHORT = 0;

  [color][color]

  [/color][/color]

  @SuppressWarnings("deprecation")

  [color][color]
  [/color][/color]

  @Override

  [color][color]
  [/color][/color]

  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

  [color][color]
  [/color][/color]

  super.onCreate(savedInstanceState);

  [color][color]
  [/color][/color]

  setContentView(R.layout.activity_main);

  [color][color]
  [/color][/color]

  AssetManager assetManager = getAssets();

  [color][color]

  [/color][/color]

  InputStream in = null;

  [color][color]
  [/color][/color]

  OutputStream out = null;

  [color][color]
  [/color][/color]
  :-/File file = new File(getFilesDir(), Huh"A N1 (1).pdf");
  [color][color]
  [/color][/color]

  try

  [color][color]
  [/color][/color]

  {

  [color][color]
  [/color][/color]
  :)in = assetManager.openHuh("A N1 (1).pdf");
  [color][color]
  [/color][/color]

  out = openFileOutput(file.getName(), Context.MODE_WORLD_READABLE);

  [color][color]

  [/color][/color]

  copyFile(in, out);

  [color][color]
  [/color][/color]

  in.close();

  [color][color]
  [/color][/color]

  in = null;

  [color][color]
  [/color][/color]

  out.flush();

  [color][color]
  [/color][/color]

  out.close();

  [color][color]
  [/color][/color]

  out = null;

  [color][color]
  [/color][/color]

  } catch (Exception e)

  [color][color]
  [/color][/color]

  {

  [color][color]
  [/color][/color]

  Toast.makeText(getApplicationContext(), "ھ ",LENGTH_SHORT).show();

  [color][color]
  [/color][/color]

  finish();

  [color][color]
  [/color][/color]

  }

  [color][color]
  [/color][/color]

  try{

  [color][color]
  [/color][/color]

  Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW);

  [color][color]
  [/color][/color]

  intent.setDataAndType(

  [color][color]
  [/color][/color]
  :huh:Uri.parse("file://" + getFilesDir() +Smile "/A N1 (1).pdf"),
  [color][color]
  [/color][/color]

  "application/pdf");

  [color][color]

  [/color][/color]

  startActivity(intent);

  [color][color]
  [/color][/color]

  finish();

  [color][color]
  [/color][/color]

  }

  [color][color]
  [/color][/color]

  catch (Exception e)

  [color][color]
  [/color][/color]

  {

  [color][color]
  [/color][/color]

  Toast.makeText(getApplicationContext(), "سلام",LENGTH_SHORT).show();

  [color][color]
  [/color][/color]

  finish();

  [color][color]
  [/color][/color]

  }

  [color][color]
  [/color][/color]

  }

  [color][color]

  [/color][/color]

  private void copyFile(InputStream in, OutputStream out) throws IOException

  [color][color]
  [/color][/color]

  {

  [color][color]
  [/color][/color]

  byte[] buffer = new byte[1024];

  [color][color]
  [/color][/color]

  int read;

  [color][color]
  [/color][/color]

  while ((read = in.read(buffer)) != -1)

  [color][color]
  [/color][/color]

  {

  [color][color]
  [/color][/color]

  out.write(buffer, 0, read);

  [color][color]
  [/color][/color]

  }

  [color][color]
  [/color][/color]

  }

  [color][color]

  [/color][/color]

  [color][color]

  [/color]

  [/color]

  نویسنده : کاوه محمدزادگان بازدید : 54 تاريخ : دوشنبه 10 آبان 1395 ساعت: 15:40
  اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورها